OBČANSKÉ PRÁVO

 • zastupování klientů v řízení před soudy a jinými správními orgány
 • sepis smluv – smlouvy kupní, o převodu nemovitosti, darovací, zástavní, smlouvy o věcných břemenech, smlouvy směnné apod.
 • nájemní právo k bytům a nebytovým prostorům, sepis nájemních smluv, výpovědi z nájmu, vyklizení nemovitosti
 • problematika vlastnického práva a právní servis ve sporech s tím souvisejících
 • zastupování v dědickém řízení
 • spoluvlastnické vztahy - podílové spoluvlastnictví, sepis dohod o užívání nemovitosti, řešení vztahů mezi spoluvlastníky, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • problematika Společenství vlastníků jednotek podle Zákona o vlastnictví bytů včetně vymáhání pohledávek
 • oblast náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • realizace advokátní úschovy peněz

Vezměte si s sebou tyto doklady

Zastupování v řízení před soudem:

 • doklady o všech pro řízení rozhodných skutečnostech (např. smlouvy, dohody, výpisy z účtu, uznání dluhu, upomínky, apod.)
 • žalobu, vyjádření protistrany

Náhrada škody:

 • protokol o škodné události, doklady prokazující výši škody

Sepisování smluv a jiných dohod:

 • nacionále účastníků, doklady totožnosti
 • specifikace předmětu smlouvy, v případě nemovitostí vždy aktuální výpis z katastru nemovitostí a nabývací titul
logo_small.png
Máte zájem o naše služby?
Neváhejte a kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.
kontaktní formulář
ring.png