SPRÁVNÍ PRÁVO

  • zastupování v řízení o přestupcích
  • zastupování před živnostenským úřadem
  • zastupování před katastrálním úřadem
  • zastupování ve správním soudnictví vč. podávání kasačních stížností

Vezměte si s sebou tyto doklady

  • rozhodnutí či jakýkoliv jiný akt správního orgánu, kterého se právní služba má týkat

Zastupování v řízení o přestupcích:

  • oznámení o zahájení řízení, předvolání obviněného z přestupku
logo_small.png
Máte zájem o naše služby?
Neváhejte a kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.
kontaktní formulář
ring.png