OBCHODNÍ PRÁVO

 • sepis a právní rozbor obchodních smluv
 • právní pomoc při uzavírání smluv a zastupování klienta při obchodních jednáních
 • zastupování klientů před soudy všech stupňů v obchodních věcech
 • vymáhání pohledávek (jednání s dlužníky, sepis předžalobních upomínek, zastupování v soudním řízení, vymáhání v exekučním řízení)
 • zakládání obchodních společností a jejich změny
 • převody obchodních podílů
 • zpracování návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku a zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • likvidace společností
 • vymáhání směnečných pohledávek

Vezměte si s sebou tyto doklady

Obchodní závazky a smlouvy:

 • nacionále účastníků
 • specifikace předmětu smlouvy
 • v případě konzultací vždy předmětnou smlouvu a doklady s tím související

Obchodní společnosti:

 • při zakládání se podrobnosti dojednají na úvodní schůzce
 • při změnách výpis z OR
logo_small.png
Máte zájem o naše služby?
Neváhejte a kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.
kontaktní formulář
ring.png