PRACOVNÍ PRÁVO

  • zastupování klientů v řízení před soudy a jinými správními orgány
  • sepis pracovněprávních smluv
  • právní servis při ukončení prac. poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru)
  • oblast náhrady škody v pracovním právu (pracovní úrazy a nemoci z povolání)
  • sepis dohod o hmotné odpovědnosti, apod.

Vezměte si s sebou tyto doklady

Sepisování smluv a jiných dohod:

  • nacionále účastníků, doklady totožnosti
  • specifikace předmětu smlouvy

Při skončení prac. poměru:

  • pracovní smlouvu, specifikace důvodů výpovědi či okamžitého zrušení prac.poměru
logo_small.png
Máte zájem o naše služby?
Neváhejte a kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.
kontaktní formulář
ring.png