RODINNÉ PRÁVO

  • sporné i nesporné rozvody manželství, vypořádání společného jmění manželů
  • úprava výchovy a výživy nezletilých dětí, změny výše výživného, střídavá výchova, úprava styku s nezl. dětmi
  • určení a popření otcovství
  • zastupování klientů před soudy všech stupňů

Vezměte si s sebou tyto doklady

Úprava práv a povinností k nezl. dětem a rozvod manželství:

  • oddací list, rodné listy nezl. dětí
  • doklady o všech pro řízení rozhodných skutečnostech – zejména příjmy rodičů, náklady a výdaje spojené s bydlením a domácností

Vypořádání SJM:

  • rozsudek o rozvodu
  • soupis věcí a majetkových hodnot patřících do SJM, jejich předběžné ohodnocení
  • doklady o věcech, které nepatří do SJM
logo_small.png
Máte zájem o naše služby?
Neváhejte a kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.
kontaktní formulář
ring.png